FÖR TRYGGA AFFÄRER

Vi tror på renodling och specialisering. Som advokater har vi därför valt att endast lämna råd till företag och deras företrädare. Vänder du dig till oss, kan du lita på att vi ger råd inom områden där vi förvärvat kunskap och erfarenhet.

Bland våra kunder återfinns allt från enskilda firmor till bolag med miljardomsättning, såväl svenska som utländska. Välkommen du också!

Ralf Lyxell                
Ralf Lyxell                                                              Max Florenius