Företagsöverlåtelse

Det Åmålsbaserad bolaget SEM AB har köpt teknikutvecklingsbolaget Senfusion AB. Undertecknad företrädde Senfusions ägare.

Senfusion har arbetat med jonströmningsteknik i förbränningsmotorer med fokus på diagnos och detektering i syfte att optimera förbränningsprocessen i varje enskild cylinder. Senfusion har skyddat resultatet av sitt arbete med flertalet patentansökningar.

Köparen, SEM AB, är en etablerad aktör inom elektroniska tändsystem med kunder inom bl.a. fordonsindustrin.