Generationsskifte på gång

Det har ju talats och skrivits mycket om generationsskiften de senaste åren, men någon våg av ägarskiften p.g.a. säljarens ålder tycks inte ha uppkommit. Det vore synd att kalla det för våg, men för närvarande arbetar jag dock med två stycken generationsskiften! Måhända en våg för en liten advokatbyrå.