Aktieägaravtal till fast pris

Undersökning efter undersökning visar att klienter vill få en större förutsebarhet vad gäller kostnaderna och man ser gärna att uppdrag utförs till fast pris. En analys av vad besökare på denna webbplats googlat på för att komma hit, visar också att orden ”avtal” och ”fast pris” ligger i topp.

För att möta detta behov, erbjuder advokatfirman aktieägaravtal (även kallat kompanjonavtal eller konsortialavtal) till ett fast pris uppgående till 9 000 kronor exklusive moms om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Maximalt fyra delägare (privatperson eller bolag spelar ingen roll)
  • Delägarna anlitar Advokatfirman Lyxell Florenius kollektivt
  • Delägarna fyller i – efter bästa förmåga – ett frågeformulär
  • Delägarna i övrigt följer de instruktioner och lämnar den information som advokatfirman efterfrågar
  • Advokatfirman Lyxell Florenius meddelar att man har möjligt att företräda delägarna

Frågeformuläret hittar du här!

Framtagandet av avtalet förutsätter även flera telefonsamtal/telefonkonferenser eller möten, så delägarna måste utse en kontaktperson.