Ramavtal med SOFF

Vi kan stolt meddela att vi har ingått ett ramavtal med Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF. Mer om SOFF kan du läsa här. Mer om vårt samarbete och erbjudande till SOFF:s medlemmar kan du läsa här.

Publicerat i Okategoriserade

Ny advokatbyrå!

Max Florenius som under många år har varit chefsjurist på BAE Systems i Karlskoga går nu samman med advokat Ralf Lyxell, som har haft egen advokatverksamhet i Karlstad sedan 2011, och startar den gemensamma advokatfirman Lyxell Florenius med inriktning mot affärsjuridik.

– Det känns väldigt roligt och spännande att ta steget från ett stort globalt bolag till att nu starta en advokatbyrå, säger Max Florenius och fortsätter

– Jag har under många år arbetat i en helt internationell miljö med försvarsindustrirelaterad juridik. Det är en unik kunskap och erfarenhet som jag tar med mig in i vår nya verksamhet. Försvarsindustrirelaterad juridik är väldigt speciell och kräver insikt och specifik kunskap i hur dessa processer fungerar för att kunna ge kvalificerad rådgivning om, något som inte ens Sveriges största advokatbyråer förmår.

– Jag vet att den kunskap som Max tar med sig kommer att vara en mycket stor tillgång för vår verksamhet. Kombinerad med min långa erfarenhet från rådgivning till mer traditionell basindustri inom det immaterialrättsliga området, har vi ur ett nationellt perspektiv en helt unik kompetens gentemot bolag verksamma inom försvarsindustrin.

– I en konservativ bransch tänker vi nytt, säger Ralf Lyxell och ger följande exempel: Vi har renodlat verksamheten till att bara arbeta med affärsjuridik, vi erbjuder flera av våra tjänster till fasta priser och vår webbplats utgår från kundens behov.

Advokatfirman Lyxell Florenius kommer att var den enda advokatbyrån i Värmland som inte åtar sig konkurser, företagsrekonstruktioner, brottmål eller familjerätt.

– Tillsammans har Ralf och jag så stor kompetens och erfarenhet inom affärsjuridiken att vi vågar renodla vårt koncept. Vi vill stå på tå och inte förlita oss på intäkter utanför affärsjuridiken. För våra kunder är det naturligtvis också en stor fördel: ju mer renodlad vår verksamhet är, desto kunnigare blir vi, säger Max Florenius.

Publicerat i Okategoriserade

Fly Green Fund – En grön tjänsteinnovation

Fly Green Fund är en nystartad ekonomisk förening med målet att lägga grunden för en marknad för bioflygbränsle i Norden. Tunga svenska aktörer som flygplatsägaren Swedavia och flygbolagen SAS och Malmö Aviation har redan anslutit sig. Fly Green Fund samlar flybranschen, näringslivet, myndigheter och privatpersoner för att tillsammans verka för att öka efterfråga på bioflygbränsle för att få ned kostnaderna för den samma.

Ralf har hanterat de juridiska juridiska frågorna i samband med Fly Green Funds grundande.

Läs mer om Fly Green Fund här!

Publicerat i Okategoriserade

Tillökning

Det verkar inte bättre än att Advokatfirman Lyxell kommer att få tillökning till våren. Än så länge kan jag inte avslöja mer, men det blir en rejäl tillökning på flera plan!

Publicerat i Okategoriserade

Generationsskifte på gång

Det har ju talats och skrivits mycket om generationsskiften de senaste åren, men någon våg av ägarskiften p.g.a. säljarens ålder tycks inte ha uppkommit. Det vore synd att kalla det för våg, men för närvarande arbetar jag dock med två stycken generationsskiften! Måhända en våg för en liten advokatbyrå.

Publicerat i Okategoriserade

Aktieägaravtal till fast pris

Undersökning efter undersökning visar att klienter vill få en större förutsebarhet vad gäller kostnaderna och man ser gärna att uppdrag utförs till fast pris. En analys av vad besökare på denna webbplats googlat på för att komma hit, visar också att orden ”avtal” och ”fast pris” ligger i topp.

För att möta detta behov, erbjuder advokatfirman aktieägaravtal (även kallat kompanjonavtal eller konsortialavtal) till ett fast pris uppgående till 9 000 kronor exklusive moms: Läs mer om erbjudandet här!

Publicerat i Okategoriserade

Högtryck

Under november och december har advokatfirman medverkat vid inte mindre än åtta företagsöverlåtelser! Majoriten av företagen bedriver olika former av IT-verksamhet, men överlåtelser av tillverkande företag och företag med försäljning till konsumter finns med i skaran.

Publicerat i Okategoriserade

Advokatfirman Lyxell sponsrar RAMP!

Varför väljer en liten advokatbyrå att gå in som partner, tillsammmans med stora aktörer som Nordea, Swedbank, Handelsbanken, PWC,  KPMG och Patent- och Registreringsverket, i RAMP?

Det finns många svar på den frågan – men bäst är nog om du tar reda på det själv genom anmäla dig!

För egen del tycker jag att det är en i det närmaste självklarhet att man som konsult gentemot företag, bidrar till att uppmärksamma och stötta alla dem som tar steget och utvecklar sina affärsidéer!

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade

Företagsöverlåtelse

Det Åmålsbaserad bolaget SEM AB har köpt teknikutvecklingsbolaget Senfusion AB. Undertecknad företrädde Senfusions ägare.

Senfusion har arbetat med jonströmningsteknik i förbränningsmotorer med fokus på diagnos och detektering i syfte att optimera förbränningsprocessen i varje enskild cylinder. Senfusion har skyddat resultatet av sitt arbete med flertalet patentansökningar.

Köparen, SEM AB, är en etablerad aktör inom elektroniska tändsystem med kunder inom bl.a. fordonsindustrin.