Om oss

Advokatfirman Lyxell Florenius utgörs av advokaterna Ralf Lyxell och Max Florenius.

I vår advokatverksamhet arbetar vi uteslutande med affärsjuridik.

Verksamheten bedrivs i Karlstad centrum invid Stora torget.

Advokatfirmans kunder utgörs av företag i alla storlekar, från enskilda firmor till bolag i internationella koncerner. Kundernas verksamhetsområden spänner över traditionell basindustri, tillverkning, handel och renodlade tjänsteföretag, framförallt avseende IT och webb.

Som advokater har vi en yrkestradition att vårda och förvalta, men också ett ansvar att utveckla yrket. En advokats viktigaste skyldighet är att tillvara ta sina klienters intressen. Denna etiska grundregel medför, enligt vår uppfattning, att vi bara ska åta oss uppdrag inom vår förvärvade kunskap och erfarenhet.

Tillvaratagandet av våra klienters intressen går tursamt nog hand i hand med vår uppfattning som företagare, nämligen att vägen till nöjda kunder och lönsamhet går via renodling. Vår strävan efter renodling har med andra ord en såväl etisk och affärsmässig grund. Kunskap, erfarenhet, etik och affärsmässighet – det är grunden för trygga affärer