Ralf Lyxell

De finaste vitsorden jag fått från kunder, är att jag inte är en typisk advokat. Jag är för all del inne på mitt andra decennium som anställd eller delägare på advokatbyrå, men det mesta jag lärt mig om att driva min verksamhet, har jag inte lärt mig av mina kollegor, utan av mina kunder – de dedikerade medarbetarna, företagsledarna, ägarna, innovatörerna eller entreprenörerna. Jag har mött dessa människor i deras arbetsvardag, oftast i medgång, men även i motgång, och tillsammans har vi löst uppgifter och problem. Att efter ett sådant arbete få omdömet ”otypisk” är för mig ett kvitto på att jag skapat mervärde, att jag bidragit med något mer än vad man förväntat sig.

Jag arbetar med affärsjuridisk rådgivning åt svenska som utländska bolag, stora som små. Framförallt handlar det om avtal som rör samarbeten, såsom licens- och distributionsavtal, och försäljning av bolag. Jag anlitas även som ombud i tvister, ofta med immaterialrättslig anknytning.

Mobiltelefon: 0730-25 00 77
E-post: ralf.lyxell@lxf.se

Ladda ner V-Card

Googla mig!

Erfarenhet

 • Advokatfirman Lyxell Florenius, delägare 2015-
 • Advokatfirman Lyxell, Karlstad, ägare 2011-2015
 • Advokatfirman Hamilton, Karlstad, delägare 2008-2011
 • Advokatfirman Hamilton, Karlstad, biträdande jurist 2003-2008
 • Advokatfirman Delphi, Stockholm, biträdande jurist 2002-2003

Medlemskap

 • Sveriges Advokatsamfund
 • Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR)
 • Licensing Executives Society (LES)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Utbildning

 • Lunds universitet, fil. kand. 1999
 • Lunds universitet, jur. kand. 2001

Publikationer

 • Åtgärder vid immaterialrättsintrång, Norstedts Juridik 2006. Tillsammans med Henrik Bengtsson
 • Intrångsundersökning, edition och bevisupptagning till framtida säkerhet – något om bevissäkring av handlingar. Juridisk Tidskrift 2002/2003 nr 2 s. 318
 • Intrångsundersökning och discovery: en komparativ studie avseende förberedelse i patentintrångsmål, SACG 2001.