Affärsrådgivning

Advokatyrket handlar i stor utsträckning om att lösa befintliga problem eller förhindra att problem uppkommer i framtiden. Men en kreativ och erfaren affärsjurist kan även utveckla och förbättra ett företags affärer.

Genom problemlösning och förebyggande av företags problem, kan man som advokat bygga upp en betydande kunskap och erfarenhet om hur man kan göra affärer. Kort och gott möter man på väldigt många olika affärsmodeller. Har man dessutom vana av att läsa affärsplaner och jobba nära entreprenörer, kan kunskapen från ett företags problem användas som en möjlighet för nästa företag. Eller som en annan advokat, Cicero, uttryckte det: ”Kunskapens rötter är bittra, men dess frukter ljuva.”

Det kan därför vara värdeskapande att vända sig till en advokat för att diskutera igenom olika sätt att lägga upp en tänkt affär, till och med innan man inlett en diskussion med den tilltänkta affärspartnern och långt innan man tänkt anlita en advokat för att skriva ett avtal. Sådana rådgivningstillfällen brukar inte vara tidskrävande, så förutom att vara värdeskapande på lång sikt, är de kostnadseffektiva!