Priser

Nedan visas priserna för de vanligaste tjänsterna. Alla priser inkluderar moms.

Bestyrkande av namnteckning på ett dokument 200 kr
Bestyrkande av en fotokopia (Obs! Endast om original kan uppvisas) 200 kr
Bestyrkande av firmatecknares namn och behörighet 400 kr
Apostille 400 kr

Övriga ärenden faktureras på löpande räkning. Läs mer på www.apostille.se!