Priser

Nedan visas priserna för de vanligaste tjänsterna. Alla priser inkluderar moms.

Bestyrkande av namnteckning på ett dokument 300 kr
Bestyrkande av en fotokopia (Obs! Endast om original kan uppvisas) 300 kr
Bestyrkande av firmatecknares namn och behörighet 500 kr
Apostille 500 kr

Övriga ärenden faktureras på löpande räkning.