Företagsetablering och start-ups

Som jurister är det sällan vi känner att jag tillför så mycket som i våra möten med personer som håller på att starta sitt företag. Det är också sällan vi möter personer som har så stort behov av råd, inte bara inom juridik utan från alla tänkbara företagsrådgivare.

Vi har inte fört någon exakt statistik, men vi måste ha lämnat rådgivning till ett par hundra personer som stått i begrepp att starta företag eller som just gjort det. Mycket av denna erfarenhet kommer från vårt samarbete med Stiftelsen Inova i Wermland, men även från uppdrag från Almi Företagspartner runt om i Sverige, Stiftelsen Drivhuset och engagemang inom NyföretagarCentrum. Genom dessa samarbeten har vi fått ett mycket omfattande nätverk av andra företagsrådgivare såsom revisorer, managementkonsulter, skattejurister och marknadsförare.