”Ordning och reda”

Precis som i privatlivet skapar ordning och reda hos ett företag trygghet. För vissa kommer det sig naturligt, men för de flesta av oss krävs det ansträngningar att hålla ordning och reda. Det krävs ansträngningar för att skapa ett välskött företag och ibland kan lite hjälp utifrån vara på sin plats.

Vi utför regelmässigt uppdrag för mina klienter som vi i brist på någon vedertagen term valt att kalla ”ordning och reda”. Vad det handlar om i praktiken är i steg 1, ett ingående granskningsarbete som vanligen mynnar ut i en rapport med förslag på åtgärder och i steg 2, genomförande av alla eller delar av de föreslagna åtgärderna. Det kan t.ex. handla om att gå igenom de avtal som ett företag anser vara mycket viktiga för sin verksamhet och för att identifiera eventuella risker eller brister i avtalen. Det kan även innefatta en granskning av ett företags ansvars- och rättsskyddsförsäkringar utifrån den verksamhet bolaget bedriver – återigen för att identifiera eventuella risker eller brister i avtalen. Om risker och brister har identifierats, kan uppdraget istället avse omförhandling av befintliga avtal eller framtagande av rutiner och standardavtal för ett företags inköp och försäljning.

Dessa uppdrag har vanligen sin källa i en av två omständigheter: antingen har ägaren till företaget tänkt sälja verksamheten och vill minska dess risk (och därigenom höja värdet) eller så ligger det i företagets filosofi att hålla så hög standard som möjligt inom hela företaget. Att hålla ordning och reda helt enkelt.