Tvister

Det finns knappast något man förknippar mer med en advokat än som ombud i en rättegång. Faktum är dock att de allra flesta tvister görs upp innan den ena parten stämt den andra. Men även om någon redan blivit stämd, brukar parterna med hjälp av sina ombud nå en uppgörelse innan målet avgörs genom en huvudförhandling. Man kan inte välja sin motpart, men väl sitt ombud.

Vi har arbetat som ombud i tvistemål i mer än tio år, dels i tvister mellan bolag och då särskilt tvister avseende köp- och leveransavtal, dels i immaterialrättsliga tvister.

Vi åtar oss vanligen inte uppdrag för privatpersoner och aldrig ärenden som rör familjerätt (skiljsmässor, vårdnadstvister, bodelningar m.m.), personskador eller asylfrågor. Vi åtar oss inte heller uppdrag som rör brottmål.