Boken ”Åtgärder vid immaterialrättsintrång”

Tillsammans med advokat Henrik Bengtsson, Advokatfirman Delphi, har Ralf Lyxell skrivit boken ”Åtgärder vid immaterialrättsintrång”, utgiven av Norstedts Juridik. F.n. pågår arbetet med en ny och utökad upplaga av boken. Den andra upplagan utkommer preliminärt 2016.