Försäkring och rättsskydd

Advokater har en skyldighet att undersöka om klienten har en försäkring som kan täcka ombudskostnader i samband med tvist. Advokatfirman sköter all kontakt med ditt försäkringsbolag.

Du kan dock själv undersöka om din försäkring gäller för den aktuella tvisten genom att kontakta ditt försäkringsbolag och begära villkoren för rättsskydd. I dessa villkor kommer du att hitta redogörelser för vilka slags tvister som undantas från försäkringen.