Aktieägaravtal till fast pris

Undersökning efter undersökning visar att klienter vill få en större förutsebarhet vad gäller kostnaderna och man ser gärna att uppdrag utförs till fast pris. En analys av vad besökare på denna webbplats googlat på för att komma hit, visar också att orden ”avtal” och ”fast pris” ligger i topp.

För att möta detta behov, erbjuder advokatfirman aktieägaravtal (även kallat kompanjonavtal eller konsortialavtal) till ett fast pris uppgående till 9 000 kronor exklusive moms: Läs mer om erbjudandet här!