Fly Green Fund – En grön tjänsteinnovation

Fly Green Fund är en nystartad ekonomisk förening med målet att lägga grunden för en marknad för bioflygbränsle i Norden. Tunga svenska aktörer som flygplatsägaren Swedavia och flygbolagen SAS och Malmö Aviation har redan anslutit sig. Fly Green Fund samlar flybranschen, näringslivet, myndigheter och privatpersoner för att tillsammans verka för att öka efterfråga på bioflygbränsle för att få ned kostnaderna för den samma.

Ralf har hanterat de juridiska juridiska frågorna i samband med Fly Green Funds grundande.

Läs mer om Fly Green Fund här!